Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Γλωσσομάθεια

Η γλωσσομάθεια καθίσταται αναγκαία διότι :

  • προσφέρει επιπλέον εφόδια και προσόντα και άρα καθίσταται ευκολότερη η επαγγελματική αποκατάσταση
  • διευρύνει τους πνευματικούς μας ορίζοντες και δίνει διέξοδο στη φιλομάθειά μας
  • αυξάνει τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της χώρας μας και παράλληλα διευκολύνει τα ταξίδια και την επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις, ήθη , έθιμα και τρόπους ζωής

Παράλληλα πρέπει να προστατεύσουμε την ελληνική γλώσσα γιατί :

  • είναι ένα ζωντανό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας
  • θεωρείται από τις πιο πλούσιες και θεμελιώδεις  γλώσσες στον κόσμο , αφού ακόμη και σήμερα προσφέρει το υλικό που απαιτείται για να οριστούν διεθνώς νέες έννοιες
  • είναι μία δύναμη αντίστασης στον κίνδυνο πολιτισμικής και εθνικής αφομοίωσης από τους οικονομικά και τεχνολογικά ισχυρούς λαούς

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς απαιτείται :

Α. Σε ό,τι αφορά τη γλωσσομάθεια :
  • ουσιαστική διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο που  θα  διασφαλίζει την επαρκή γνώση από τους μαθητές
  • ενιαίος τρόπος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλα τα σχολεία με κοινή ύλη και κοινά βιβλία ανά τάξη
     
      Β. Σε ό,τι αφορά την προστασία της ελληνικής γλώσσας :


  • διδασκαλία της ελληνικής από την αρχαία ελληνική έως τη σύγχρονη , για να αντιληφθούν οι μαθητές την εξέλιξή της και την αξία της
  • προσπάθεια όλων των φορέων αγωγής να αποκαταστήσουν τη σχέση των νέων με το βιβλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια: