Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Ο Μέλλοντας των συνηθέστερων υπερδισύλλαβων ρημάτων σε -ιζω

ἀγωνίζομαι
ἀγωνιοῦμαι
γνωρίζω
γνωριῶ
δανείζω
δανείζομαι
δανειῶ
δανειοῦμαι
διαχειρίζω
διαχειρίζομαι
διαχειριῶ
διαχειριοῦμαι
ἐγχειρίζω
ἐγχειριῶ
ἐθίζω
ἐθιῶ
ἐλπίζω
ἐλπιῶ
ἐμποδίζω
ἐμποδιῶ
καθίζω
καθιῶ
κομίζω
κομίζομαι
κομιῶ
κομιοῦμαι
λογίζομαι
λογιοῦμαι
μεταχειρίζομαι
μεταχειριοῦμαι
νομίζω
νομιῶ
οἰκίζω
οἰκιῶ
ὀργίζω
ὀργίζομαι
ὀργιῶ
ὀργιοῦμαι
ὁρίζω
ὁρίζομαι
ὁριῶ
ὁριοῦμαι
πορίζω
πορίζομαι
ποριῶ
ποριοῦμαι
τειχίζω
τειχίζομαι
τειχιῶ
τειχιοῦμαι
ὑβρίζω
ὑβρίζομαι
ὑβριῶ
ὑβριοῦμαι
φροντίζω
φροντιῶ
ψηφίζω
ψηφίζομαι
ψηφιῶ
ψηφιοῦμαι

Δεν υπάρχουν σχόλια: