Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Ασκήσεις στα ρήματα σε - μι


1.     ἀμφιεννύναι: να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.

2.     παρέστη: να κάνετε χρονική αντικατάσταση του τύπου.

3.     ἐπίστανται: να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση του τύπου.

4.     Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
ἐπέθηκε

ἐφιστῶσινἐπίστασθε


προσθεῖενζευγνύητε

Δεν υπάρχουν σχόλια: