Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Γλωσσικές ασκήσεις για την Έκφραση - Έκθεση

Να δοθούν συνώνυμα των παρακάτω λέξεων:
§         επιδαψιλεύω …………………………………………..
§         εξανδραποδίζω………………………………………..
§         φενάκη…………………………………………………
§         ξιφουλκώ………………………………………………
§         διασπάθιση…………………………………………….
§         κυνισμός……………………………………………….
§         σοβινισμός……………………………………………..
§         δημοκόπος……………………………………………..
§         ντετερμινισμός………………………………………..
§         προσιδιάζει……………………………………………
§         ελλοχεύω……………………………………………...
§         ποδηγετώ……………………………………………..
§         ημιθανής………………………………………………
§         βδελυγμία…………………………………………….
§         σοβώ…………………………………………………..
§         απεμπολώ…………………………………………….
§         επωμίζομαι……………………………………………
§         μετέρχομαι……………………………………………
§         αντιδιαστέλλω………………………………………...
§         βαυκαλίζομαι…………………………………………
§         ανδρείκελο……………………………………………
§         εφαλτήριο…………………………………………….
§         κατάστικτος………………………………………….
§         επίπλαστος…………………………………………..
§         υποδαυλίζω…………………………………………

  Να δοθούν αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:

§          σκοταδισμός…………………………………………..
§         συγκεχυμένος…………………………………………
§         ανερμάτιστος………………………………………….
§         άεργος…………………………………………………
§         νευρώδης……………………………………………...
§         νευρικός……………………………………………….
§         ανηλεής……………………………………………….
§         έπαρση………………………………………………
§         κακόβουλος…………………………………………
§         πρόδηλος……………………………………………
§         διακεκομμένος……………………………………..
§         εναργής…………………………………………….
§         αδιάσειστος………………………………………
§         επίμοχθος………………………………………..
§         απηνής……………………………………………
§         κατατρύχω……………………………………….
§         ενδελεχής………………………………………
§         αδολεσχία………………………………………..

    Να δοθούν ομόρριζες λέξεις των ακόλουθων τύπων:

ανασφαλής , αδικία , υποχρέωση , διαπλοκή , επιμονή ,εξαναγκασμός , δήλωση , καταφατικός , άτοκος , πόλεμος , μόρφωση , διανομή , εγκράτεια , ουσία

    Ποια είναι η σημασία των ακόλουθων λέξεων;

  • αισθήματα =
  • συναισθήματα =
  • γένεση =
  • γέννηση =
  • εκμάθηση =
  • μάθηση =
  • εξήγηση =
  • επεξήγηση =
  • εμπειρία =
  • πείρα =
  • ευθύνη =
  • υπευθυνότητα =
  • μεταγραφή =
  • μετεγγραφή =
  • τεχνική =
  • τεχνολογία =
  • ψυχικός =
  • ψυχολογικός =
  • ελευθερία =
  • ελευθεριότητα =
 Να χρησιμοποιηθούν σε προτάσεις οι ακόλουθες λέξεις :

άλωση , υπεξαίρεση , διαλογισμός , αναδιανομή , αναθεώρηση, ανδράποδο , καρατομώ , επικεφαλής , δρακόντειος , δεισιδαιμονία , πρόληψη , προκατάληψη , αγχολυτικός , καθυπόταξη , διαπροσωπικός , προσωπικός 

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: