Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Άσκηση στον Αόριστο β΄

Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
κατεῖπε
περιίδητε
προσέλοιτο

ἀπέσχετε

καταφύγοιεν

προσείλοντο
ἐπιλαθώμεθα


διηνέγκομεν

προσβάλοιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: