Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑΣτην σύγκριση συγκρίνουμε 2 όρους μεταξύ τους.
Έχουμε συγκεκριμένα την εξής δομή στα κείμενά μας:
α’ όρος + επίθετο / επίρρημα συγκριτικού βαθμού + ρήμα + β’ όρος σύγκρισης
O β’ όρος εκφέρεται με:
·       quam + ομοιοτρόπως με τον ά όρο σύγκρισης ( αν φερ΄ ειπείν ο α’ όρος είναι σε αιτιατική, και ο β’ όρος θα είναι quam+αιτιατική, αν ο α’ όρος είναι σε απαρέμφατο και ο β’ όρος θα είναι quam+απαρέμφατο).

·       απλή αφαιρετική (αφαιρετική συγκριτική)
 
π.χ. 
α’ όρος                                           β’ όρος
Accius multo minor erat quam Pacuvius (quam+ονομαστική)                                                                           ή        
Accius multo minor erat Pacuvio (αφαιρετική συγκριτική)

Δεν υπάρχουν σχόλια: