Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ἡ τριήρης, ἡ ναῦς, ὁ πλοῦς


ἡ τριήρης
τῆς τριήρους
τῇ τριήρει
τὴν τριήρη
(ὦ) τριῆρες


αἱ τριήρεις
τῶν τριήρων
ταῖς τριήρεσι(ν)
τὰς τριήρεις
(ὦ) τριήρεις


ἡ ναῦς
τῆς νεὼς
τῇ νηὶ
τὴν ναῦν
(ὦ) ναῦ


αἱ νῆες
τῶν νεῶν
ταῖς ναῦσι(ν)
τὰς ναῦς
(ὦ) νῆες

ὁ πλοῦς
τοῦ πλοῦ
τῷ πλῷ
τὸν πλοῦν
(ὦ) πλοῦ


οἱ πλοῖ
τῶν πλῶν
τοῖς πλοῖς
τοὺς πλοῦς
(ὦ) πλοῖ

Δεν υπάρχουν σχόλια: