Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ : είναι το σύνολο των γεγονότων που συνέβησαν ή θα μπορούσε να συμβούν και αποτελούν τη βάση της αφήγησης.

ΑΦΗΓΗΣΗ : είναι ο τρόπος έκθεσης , αφήγησης των γεγονότων

ΑΦΗΓΗΤΗΣ : είναι το υποκείμενο της αφήγησης ( = αυτός ο οποίος αφηγείται ). Η σχέση του με τον συγγραφέα είναι άμεση , έμμεση ή πλαστή.

¨     Αυτοδιηγητικός αφηγητής  = αφηγητής πρωταγωνιστής στην αφήγηση

¨     Ενδοδιηγητικός αφηγητής = αυτός που συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται

¨     Εξωδιηγητικός αφηγητής = αυτός που αφηγείται και έχει εξωτερική (έμμεση) σχέση με τα γεγονότα της αφήγησης

¨     Ομοδιηγητικός αφηγητής = αυτός που συμμετέχει στην αφηγούμενη ιστορία ως πρωταγωνιστής ή αυτόπτης μάρτυρας

¨     Ετεροδιηγητικός αφηγητής = αυτός που δεν συμμετέχει στην αφηγούμενη ιστορία

¨     Παντογνώστης αφηγητής = αυτός που γνωρίζει τα πάντα για τα γεγονότα ή περισσότερα από τους ήρωες του αφηγήματος ( = εστίαση μηδενική )

¨     Αφηγητής απών από την αφήγηση = αυτός που αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο  (= αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα)

¨     Αφηγηματική φωνή = αυτός που αφηγείται. Αυτός που με τη φωνή του οποίου «ακούμε» την αφήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: