Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Προτεινόμενο κριτήριο Αδίδακτου Κειμένου Γ΄ Λυκείου


Κα γρ πρς τος λλοις λγος πανηγυρικς, τος λλους τος περ τν φιλοσοφαν διατρβοντας επορωτρους ποισας, μο πολλν ποραν παρσχηκεν· οτε γρ τατ βολομαι λγειν τος ν κεν γεγραμμνοις, οτ’ τι καιν δναμαι ζητεν.  Ο μν ποστατον στν, λλ λεκτον περ ν πεθμην, τι ν ποπσ κα συμφρ πρς τ πεσα σε τατα πρττειν. Κα γρ ν λλπω τι κα μ δυνηθ τν ατν τρπον γρψαι τος πρτερον κδεδομνοις, λλ’ ον πογρψειν γ’ ομαι χαριντως τος ξερ- γζεσθαι κα διαπονεν δυναμνοις. Τν μν ον ρχν το λγου το σμπαντος ομαι πεποισθαι τατην, νπερ προσκει τος π τν σαν πεθοντας στρατεειν. Δε γρ μηδν πρτερον πρττειν, πρν ν λβ τις τος λληνας δυον θτερον, συναγωνιζομνους πολλν ενοιαν χοντας τος πραττομνοις. ν γησλαος δξας εναι Λακεδαιμονων φρονιμτατος λιγρησεν, ο δι κακαν, λλ δι φιλοτιμαν.
Ισοκράτους, Φίλιππος, 87-88

Λεξιλόγιο
διατρίβω περ τν φιλοσοφαν: ασχολούμαι με την φιλοσοφία
δυον θτερον: ένα από τα δύο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.      Να  μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      παρσχηκεν, δυνηθῶ, ὠλιγρησεν: να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους τύπους και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ίδιου χρόνου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
3.      νπερ: να κλιθεί ο τύπος στο ουδέτερο γένος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
4.      επορωτρους: να γράψετε τους βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήματος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
5.      ποστατον, λεκτον: να αναλύσετε τα ρηματικά επίθετα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4:
6.      «Ο μν ποστατον… πρττειν»: να επισημάνετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να τις αναγνωρίσετε πλήρως (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
7.      «Κα γρ πρς τος λλοις…παρσχηκεν»: να εντοπίσετε τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς και να τους αναγνωρίσετε.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3

 Σ. Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: