Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Προτεινόμενο διαγώνισμα στο αδίδακτο κείμενο Γ' Λυκείου


 ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
δκει δ μοι κα ες τ δοκιμζειν φλους ποους ξιον κτσθαι φρενον τοιδε λγων· Επ μοι, φη, Κριτβουλε, ε δεομεθα φλου γαθο, πς ν πιχειροημεν σκοπεν; ρα πρτον μν ζητητον, στις ρχει γαστρς τε κα φιλοποσας κα λαγνεας κα πνου κα ργας; γρ π τοτων κρατομενος οτ’ ατς αυτ δναιτ’ ν οτε φλ τ δοντα πρττειν. Μ Δ’ ο δτα, φη. Οκον το μν π τοτων ρχομνου φεκτον δοκε σοι εναι; Πνυ μν ον, φη. Τ γρ; φη, στις δαπανηρς ν μ ατρκης στν, λλ’ ε τν πλησον δεται, κα λαμβνων μν μ δναται ποδιδναι, μ λαμβνων δ τν μ διδντα μισε, ο δοκε σοι κα οτος χαλεπς φλος εναι; Πνυ γ’, φη. Οκον φεκτον κα τοτου; φεκτον μντοι, φη. Τ γρ; στις χρηματζεσθαι μν δναται, πολλν δ χρημτων πιθυμε, κα δι τοτο δυσσμβολς στι, κα λαμβνων μν δεται, ποδιδναι δ μ βολεται; μο μν δοκε, φη, οτος τι πονηρτερος κενου εναι.
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, 2.6.1-3
Λεξιλόγιο
φρενόω,-ῶ: καθοδηγώ
δῆτα: βέβαια
δυσσύμβολος: ο δύσκολος στις συναλλαγές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      φλου, δαπανηρς, χαλεπς: να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
3.      πολλν χρημτων: να κλίνετε τη συνεκφορά στον ίδιο αριθμό, θέτοντας το επίθετο στον συγκριτικό βαθμό.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
4.      γαστρς:να γράψετε την κλητική του ενικού.
ΜΟΝΑΔΑ 1
5.      φη, λαμβνων: να κλίνετε την προστακτική του αορίστου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
6.      χρηματζεσθαι: να κλίνετε την οριστική του μέλλοντα στην άλλη φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
7.      ζητητον, φεκτον (στ.6): να αναλύσετε τα ρηματικά επίθετα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
8.      «στις ρχει … κα ργας»: να αναγνωρίσετε πλήρως την πρόταση.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: