Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

Στην μετατροπή αυτή ακολουθούμε τα εξής βασικά στάδια:

· Το ρήμα που είναι σε ενεργητική φωνή το μετατρέπουμε σε παθητική φωνή, δίχως να αλλάξουμε τον χρόνο του ρήματος ή την έγκλισή του

· Το άμεσο αντικείμενο του ρήματος το μετατρέπουμε σε υποκείμενο βάζοντάς το σε πτώση ονομαστική.

· Το υποκείμενο του ρήματος θα γίνει ποιητικό αίτιο (ab+αφαιρετική).

· Ξεχωρίζει η περίπτωση όπου έχουμε debeo+τελικό απαρέμφατο. Στην παθητική σύνταξη μετατρέπουμε το απαρέμφατο σε παθητική περιφραστική συζυγία (γερουνδιακό και τύποι του ρήματος sum).

Ενδεικτικό παράδειγμα:

1. Arria filio funus ita paravit, ut maritus suus id ignoraret.

Έχουμε δύο προτάσεις “Ariaparavit” και “utignoraret

Αναλύουμε την πρώτη πρόταση συντακτικά:

Arria funus ita paravit

paravit το ρήμα

Aria: υποκείμενο του ρήματος paravit

funus: αντικείμενο του ρήματος paravit

filio: δοτική προσωπική χαριστική

Ακολουθούμε τα στάδια

Επειδή το funus-eris είναι γένους ουδετέρου και στην παθητική σύνταξη θα είναι το υποκείμενο του ρήματος, το paravit θα γίνει paratum est. Το όνομα Aria θα γίνει ab Aria. Το filio δεν αλλάζει. Οπότε:

Funus ita paratum est ab Aria

Στην δεύτερη πρόταση κάνουμε ακριβώς το ίδιο:

Ut maritus suus id ignoraret

ignoraret το ρήμα

maritus: υποκείμενο του ρήματος ignoraret

suus: επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό maritus

id: αντικείμενο του ρήματος ignoraret

Επομένως:

ignoraret ->ignoraretur

id (αιτιατική) ->id (σε ονομαστική)

maritus -> a marito (ποιητικό αίτιο)

suus -> suo

Οπότε γίνεται ut id ignoraretur a marito

Άρα έχουμε “ Funus ita paratum est ab Aria ut id ignoraretur a Marito”

Δεν υπάρχουν σχόλια: