Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Προτεινόμενο κριτήριο στο αδίδακτο κείμενο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
λλ’ ν τοσοτοις λγοις τν λλων λεγχομνων μνος οτος ρεμε λγος, ς ελαβητον στν τ δικεν μλλον τ δικεσθαι, κα παντς μλλον νδρ μελετητον ο τ δοκεν εναι γαθν λλ τ εναι, κα δίᾳ κα δημοσίᾳ· ἐὰν δ τις κατ τι κακς γγνηται, κολαστος στ, κα τοτο δετερον γαθν μετ τ εναι δκαιον, τ γγνεσθαι κα  κολαζμενον διδναι δκην· κα πσαν κολακεαν κα τν περ αυτν κα τν περ τος λλους, κα περ λγους κα περ πολλος, φευκτον· κα τ ητορικ οτω χρηστον π τ δκαιον ε, κα τ λλ πσ πρξει. μο ον πειθμενος κολοθησον νταθα, ο φικμενος εδαιμονσεις κα ζν κα τελευτσας, ς λγος σημανει. κα ασν τιν σου καταφρονσαι ς νοτου κα προπηλακσαι, ἐὰν βοληται, κα  μ Δα σ γε θαρρν πατξαι τν τιμον τατην πληγν.
Πλάτωνος Γοργίας, 527 b-c
Λεξιλόγιο
ο: όπου, σε αυτό το σημείο
προπηλακίζω: υβρίζω
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.    Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.    Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
νδρ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
γαθν: το αντίστοιχο επίρρημα στο θετικό βαθμό
σου: τον αντίστοιχο τύπο στο α’ πρόσωπο
Δία: την ονομαστική και τη γενική
ζν: τον αντίστοιχο τύπο στο θηλυκό γένος
γγνηται: το β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’
εναι: τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα
φικμενος: το γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου
ζν: το β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου
ασον: το γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3.              α. μελετητον, φευκτον χρηστον : να αναλύσετε τα ρηματικά επίθετα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
β. φικμενος: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
γ. ἐὰν δ τις κατ τι κακς γγνηται, κολαστος στ: να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: