Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Αρχαία ελληνικά: ασκήσεις επανάληψης στη γραμματική


1.      Να κλιθούν σε Ενικό και Πληθυντικό τα ακόλουθα ουσιαστικά :
ὁ ἐργάτης , ὁ πολίτης , ὁ δεσμώτης , ὁ Σπαρτιάτης , ὁ μηνυτὴς , ὁ δεσπότης , ὁ μανδύας , ὁ τραυματίας , ὁ κριτὴς , ὁ Αἰσχίνης , ὁ Ἡρακλείδης , ὁ Καλλίας , ἡ γενεὰ , ἡ εὐσέβεια , ἡ συνωμοσία , ἡ μηλέα , ἡ ἄγνοια , ἡ ἅμιλλα , ἡ πλάνη , ἡ κλίνη , ἡ γῆ , ἡ Ἀθηνᾶ , ὁ στίβος ,  ὁ ἄνθρωπος , ἡ ῥάβδος , ὁ περίπλους , ὁ νοῦς , ὁ ἥρως , ἡ ἰσχὺς , ἡ πίστις , ἡ δύναμις , ἡ τυραννὶς , ἡ πατρὶς , ἡ ἔρις , ἡ ἀσπὶς ,  ὁ βασιλεὺς

2.      Να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του θηλυκού και του ουδετέρου των εξής επιθέτων : ὀλίγος , καλὸς , αἰσχρὸς , ἡδὺς , ἐχθρὸς , ἥσυχος , θερμὸς

3.      Να δοθούν τα παραθετικά των εξής επιρρημάτων : ἄνω , ἀπωθεν , ἐγγὺς , ἔξω , ἔσω , κάτω , πόρρω , πέρα , πάλαι , πρωὶ , ὀψὲ

4.      Να κλιθούν σε Ενικό και Πληθυντικό τα ακόλουθα επίθετα : πᾶς – πᾶσα – πᾶν , σύμπας – σύμπασα – σύμπαν

5.      Να κλιθούν οι εξής αντωνυμίες και στα τρία γένη : ἐγὼ , οὗτος ,  τίς (αόριστη και έρωτηματικὴ) , ὅσπερ , ὅστις

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: